Witamina B12 – Wpływ na zdrowie

Witamina B12 na co pomaga i jaki ma wpływ na zdrowie: choroby sercowo-naczyniowe, demencja i funkcje poznawcze, energia i wytrzymałość, zapalenie wątroby – co jeszcze ? Dowiedz się czytając poniższy artykuł.

Choroby sercowo-naczyniowe

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w krajach uprzemysłowionych, a rośnie w krajach rozwijających się. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia obejmują podwyższony poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), wysokie ciśnienie krwi, niski poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), otyłości i cukrzycy.

Podwyższony poziom homocysteiny również został zidentyfikowany jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Homocysteina jest aminokwasem zawierającym siarkę powstający w wyniku demetylacji aminokwasu metioniny pochodzącej ze spożywanego białka. Podwyższony poziom homocysteiny jest uznawany za czynnik wspierający tworzenie zakrzepów, upośledza funkcję śródbłonka naczynioruchowego, promuje utlenienie lipidów i indukuje namnażanie mięśni gładkich naczyń.[1,2,3] Dowody z badań retrospektywnych, przekrojowych i prospektywnych wiążą podwyższony poziom homocysteiny z chorobą niedokrwienną serca i udaru mózgu.

Witamina B12 a metabolizm homocysteiny

W obecności niewystarczającej ilości witaminy B12, poziom homocysteiny może wzrosnąć z powodu nieodpowiedniego funkcjonowania syntazy metioniny. Wyniki wielu losowych badań klinicznych wskazują, że kombinacje suplementów witaminy B12 i kwasu foliowego lub bez witaminy B6 zmniejsza poziom homocysteiny u osób z chorobą naczyniową lub cukrzycą oraz u młodych dorosłych kobiet.[4-7] W innym badaniu u starszych mężczyzn i kobiet, którzy przez 8 tygodni brali multiwitaminowe i multimineralne suplementy nastąpił znaczny spadek poziomu homocysteiny.[8]

Kwas foliowy i witamina B12 obniżają poziom homocysteiny

Istnieją dowody wspierające rolę suplementów kwasu foliowego i witaminy B12 w obniżaniu poziomu homocysteiny, ale rezultaty kilku innych dużych badań prospektywnych nie wykazały, że te suplementy zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia.
W studium wpływu antyoksydantów i kwasu foliowego na choroby układu krążenia kobiet, zbadano kobiety z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych biorących codziennie suplementy zawierające 1 mg witaminy B12, 2,5 mg kwasu foliowego, 50 mg witaminy B6  w ciągu 7,3 lat. Wyniki tych badań nie potwierdziły zmniejszenia ryzyka poważnych chorób sercowo-naczyniowych mimo obniżonego poziomu homocysteiny. [9]

Badania

Badania The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) które obejmowały 5522 pacjentów w wieku powyżej 54 lat z chorobą naczyniową lub cukrzycą, wykazały, że dawki 2,5 mg kwasu foliowego, 50 mg witaminy B6 i 1 mg witaminy B12 przez średnio 5 lat obniżały poziom homocysteiny i ryzyko udaru mózgu, ale nie zmniejszały ryzyka poważnych chorób sercowo-naczyniowych. [6]

W badaniu w Zachodniej Norwegii, które obejmowały 3096 pacjentów poddanych angiografii wieńcowej codzienne dawki 0,4 mg witaminy B12 i 0,8 mg kwasu foliowego, z lub bez 40 mg Witamina B6 podawane przez 1 rok. zmniejszyły poziomy homocysteiny o 30%, ale nie wpływało na śmiertelność lub całkowite ryzyko poważnych chorób sercowo-naczyniowych w ciągu 38 miesięcy obserwacji. [10]

American Heart Association stwierdził, że dostępne dane są niewystarczające, aby wspierać rolę witamin z grupy B w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.[11]
Podwyższony poziom homocysteiny we krwi może być wywołany również paleniem papierosów, piciem dużych ilości kawy i częstym spożywaniem alkoholu, nawet w niewielkich ilościach.

Demencja i funkcje poznawcze

Naukowców od dawna interesuje potencjalny związek między niedoborem witaminy B12 i demencji. Niedobór witaminy B12 powoduje nagromadzenie homocysteiny we krwi i może zmniejszyć poziom substancji niezbędnych do metabolizmu neuroprzekaźników.

witamina b12 na coBadania obserwacyjne wykazują pozytywne skojarzenia pomiędzy podwyższonym poziomem homocysteiny i występowaniem zarówno choroby Alzheimera oraz demencji. Niski poziom witaminy B12 został również powiązany ze spadkiem funkcji poznawczych.[12,13]

Pomimo dowodów, że witamina B12 obniża poziom homocysteiny oraz korelacje między niskim poziomem witaminy B12 a spadkiem funkcji poznawczych, badania nie wykazały, że witamina B12 posiada niezależny wpływ na funkcje poznawcze.

Badania

W jednym badaniu losowym podwójnie ślepym, kontrolowanym, 195 pacjentów w wieku 70 lat lub starszych bez lub umiarkowanymi zaburzeniami poznawczymi otrzymywali1000 mcg witaminy B12, 1000 mcg witaminy B12 plus 400 mcg kwasu foliowego lub placebo przez 24 tygodni.[14] Badanie pokazało, że leczenie witaminą B12 plus kwas foliowy zmniejsza stężenie homocysteiny o 36%, ale ani leczenie samą witaminą B12, ani witaminą B12 plus kwas foliowy nie poprawia funkcji poznawczych.

Na podstawie badań nad wpływem witamin z grupy B na funkcje poznawcze stwierdzono, że dostępne dowody są niewystarczające do wykazania, że witamina B12 samodzielnie lub w połączeniu z witaminą B6 i kwasem foliowym ma wpływ na funkcje poznawcze lub demencję.[15-17]  Potrzebne są dodatkowe duże badania kliniczne nad suplementacją witaminy B12, aby ocenić, czy witamina B12 ma bezpośredni wpływ na funkcje poznawcze i demencję.

Energia i wytrzymałość

Ze względu na swoją rolę w metabolizmie energetycznym, witamina B12 jest często promowana jako wzmacniacz energii oraz wydolności i wytrzymałości. Wnioski te są oparte na tym, że korygowanie niedokrwistości megaloblastycznej spowodowane niedoborem witaminy B12 powinno poprawić objawy związane ze zmęczeniem i osłabieniem. Niemniej jednak suplementacja witaminą B12 nie wydaje się mieć korzystnego wpływu na wyniki w przypadku braku deficytu żywieniowego.[18]

Zapalenie wątroby

Na łamach czasopisma „Gut” włoscy naukowcy przekonują, że witamina B12 może wspomóc leczenie zapalenia wątroby typu C. Naukowcy podzielili 94 osób biorących udział w eksperymencie na dwie grupy – pierwsza została poddana standardowej terapii, a u drugiej do leczenia włączono witaminę B12 w dawce 5000 µg co 4 tygodnie przez okres od 24 (genotyp 2 i 3) do 48 tygodni (genotyp 1). Z badań wynika, że włączenie witaminy B12 wzmocniło trwałą odpowiedź wirusową o 34 proc, a najlepsze rezultaty zauważono u pacjentów posiadających genotyp 1 wirusa, którego leczenie jest najtrudniejsze.[19]

Refluks

Antagonisty receptora H2 histaminy oraz inhibitory pompy protonowej, stosowane w leczeniu refluksowej przełyku i choroby wrzodowej mogą przeszkadzać w absorpcji witaminy B12 z pożywienia poprzez zmniejszenie uwalniania kwasu solnego w żołądku [20]. W jednym z badań pacjenci którzy otrzymali zestaw suplementów zawierających melatoninę, L-tryptofan, witaminę B6, kwas foliowy, witaminę B12, metioninę i betainę po 40 dniach całkowicie pozbyli się refluksu. [21]

Zagrożenia dla zdrowia z nadmiernego spożycia witaminy B12

Institute of Medicine (IOM) USA nie ustanawiają maksymalnego spożycia witaminy B12 ze względu na jej niski potencjał toksyczności ani też ze względu na brak reakcji niepożądanych u zdrowych ludzi związanych z nadmiarem witaminy B12 spożywanym z żywnością i suplementami (nawet 1mg dziennie w ciągu 5 lat).

Przeczytaj także „Występowanie i źródła witaminy B12

Źródła do artykułu
 1. Refsum H, Nurk E, Smith AD, Ueland PM, Gjesdal CG, Bjelland I, et al. The Hordaland Homocysteine Study: a community-based study of homocysteine, its determinants, and associations with disease. J Nutr 2006;136(6 Suppl):1731S-40S. [PubMed abstract]
 2. Schulz RJ. Homocysteine as a biomarker for cognitive dysfunction in the elderly. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2007;10:718-23. [PubMed abstract]
 3. Malinow MR. Plasma homocyst(e)ine and arterial occlusive diseases: a mini-review. Clin Chem 1995;41:173-6. [PubMed abstract]
 4. Lee BJ, Huang MC, Chung LJ, Cheng CH, Lin KL, Su KH, et al. Folic acid and vitamin B12 are more effective than vitamin B6 in lowering fasting plasma homocysteine concentration in patients with coronary artery disease. Eur J Clin Nutr 2004;58:481-7. [PubMed abstract]
 5. Bønaa KH, Njølstad I, Ueland PM, Schirmer H, Tverdal A, Steigen T, et al. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. N Engl J Med 2006;354:1578-88. [PubMed abstract]
 6. Lonn E, Yusuf S, Arnold MJ, Sheridan P, Pogue J, Micks M, et al. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N Engl J Med. 2006;354:1567-77. [PubMed abstract]
 7. Clarke R, Lewington S, Sherliker P, Armitage J. Effects of B-vitamins on plasma homocysteine concentrations and on risk of cardiovascular disease and dementia. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2007;10:32-9. [PubMed abstract]
 8. McKay DL, Perrone G, Rasmussen H, Dallal G, Blumberg JB. Multivitamin/mineral supplementation improves plasma B-vitamin status and homocysteine concentration in healthy older adults consuming a folate-fortified diet. J Nutr 2000;130:3090-6. [PubMed abstract]
 9. Albert CM, Cook NR, Gaziano JM, Zaharris E, MacFadyen J, Danielson E, et al. Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease: a randomized trial. JAMA.2008;299:2027-36. [PubMed abstract]
 10. Ebbing M, Bleie Ø, Ueland PM, Nordrehaug JE, Nilsen DW, Vollset SE, et al. Mortality and cardiovascular events in patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography: a randomized controlled trial. JAMA 2008;300:795-804. [PubMed abstract]
 11. American Heart Association Nutrition Committee, Lichtenstein AH, Appel LJ, Brands M, Carnethon M, Daniels S, et al. Diet and lifestyle recommendations revision 2006: a scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee. Circulation 2006;114:82-96. [PubMed abstract]
 12. Seshadri S, Beiser A, Selhub J, Jacques PF, Rosenberg IH, D’Agostino RB, et al. Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2002;346:476-83. [PubMed abstract]
 13. Clarke R, Birks J, Nexo E, Ueland PM, Schneede J, Scott J, et al. Low vitamin B-12 status and risk of cognitive decline in older adults. Am J Clin Nutr 2007;86:1384-91. [PubMed abstract]
 14. Eussen SJ, de Groot LC, Joosten LW, Bloo RJ, Clarke R, Ueland PM, et al. Effect of oral vitamin B-12 with or without folic acid on cognitive function in older people with mild vitamin B-12 deficiency: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2006;84:361-70. [PubMed abstract]
 15. Balk EM, Raman G, Tatsioni A, Chung M, Lau J, Rosenberg IH. Vitamin B6, B12, and folic acid supplementation and cognitive function: a systematic review of randomized trials. Arch Intern Med 2007 Jan ;167:21-30. [PubMed abstract]
 16. Malouf R, Areosa Sastre A. Vitamin B12 for cognition. Cochrane Database Syst Rev 2003;(3):CD004326. [PubMed abstract]
 17. Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of health elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD004514. [PubMed abstract]
 18.  Lukaski HC. Vitamin and mineral status: effects on physical performance. Nutrition 2004;20:632-44. [PubMed abstract]
 19. http://www.naukawpolsce.pap.pl
 20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11978157
 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16948779
5 Komentarze
 1. Tamika

  Hi there. Just wanted to state that I really enjoyed
  this post.

 2. Charline

  Hi, how are you? I didn’t expect to concur with your post, however
  you made some terrific points. Thanks!

 3. Billie

  Great article. I can’t wait to share it with
  friends.

 4. Сialis

  Thanks very interesting blog!

 5. Bardzo ciekawy blog. Dodałem go do ulubionych zakładek na pewno tu wroce.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.